กรมอุตุนิยมวิทยาระบุหมอกปกคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ คือบรรยากาศมีความชื้นสูง

กรมอุตุนิยมวิทยาระบุหมอกปกคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ ในระยะนี้ไม่ใช่หมอกควันจากอินโดนีเซีย แต่เป็นหมอกฝน ซึ่งเกิดขึ้นหลังฝนตกหนักหรือต่อเนื่อง ทำให้บรรยากาศมีความชื้นสูง คาดสภาวะดังกล่าวมีผลต่อเนื่องไปถึงวันที่ 22 กันยายน

ขณะที่กรมควบคุมมลพิษยืนยันเช่นกันว่าอิทธิพลจากหมอกควันไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพฯ และการตรวจวัด PM2.5 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ส่วนหมอกควันภาคใต้ ส่งผลให้ จ.สงขลาและยะลา มีค่า PM2.5 สูงเกินมาตรฐาน เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วน จ.สตูล ตรัง นราธิวาส ปัตตานี ฝุ่นละอองมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ไม่เกินค่ามาตรฐาน

ส่วนที่สวนสัตว์สงขลา ได้ฉีดพ่นน้ำชะล้างหมอกควัน ป้องกันสัตว์ไม่ให้มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะสัตว์ปีกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ค่อนข้างเปราะบาง ส่วนเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ต่างพากันสวมใส่หน้ากากอนามัย เพราะมีคำเตือนผลจากหมอกควันทำให้ค่า PM2.5 สูงขึ้น.

ข่าว ► สํานักข่าวไทย TNAMCOT