ภัยแฝงจากการดื่มแอลกอฮอล์ สมองเราจะเปลี่ยนแปลงแบบนี้โดยที่ยังไม่ทันตั้งตัว

ปฏิเสธไม่ได้ว่าแอลกอฮอล์มีความจำเป็นต่อวัฒนธรรมคนทั้งโลกในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาออกไปแฮงเอาท์กับเพื่อน ไปเดทหรือเฉลิมฉลองมักมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปะปนอยู่ในช่วงเวลานั้น อย่างไรก็ตาม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถสร้างผลกระทบต่อสมองและพฤติกรรมของเราได้ เพราะแอลกอฮอล์เป็นยากล่อมประสาท

แอลกอฮอล์ส่งผลต่อเคมีในสมองด้วยการเปลี่ยนระดับของสารสื่อประสาทภายในตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

สารสื่อประสาทเป็นสารเคมีในสมองที่ส่งสัญญาณภายในระบบประสาทส่วนกลางและขยายออกไปทั่วร่างกาย การเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาทภายในส่วนที่เฉพาะเจาะจงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของบุคคลและการทำงานของระบบประสาทมอเตอร์ที่ข้องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว สารสื่อประสาทมีทั้งกระตุ้นและเพิ่มการกำเนิดกระแสไฟฟ้าในสมองหรือถูกยับยั้งหรือลดการกำเนิดกระแสไฟฟ้าในสมอง กล่าวคือส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมอารมณ์เร้าอารมณ์และการทำงานของประสาทวิทยาของเรา

ดังนั้น ขณะที่เราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และค่อยๆ มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเพิ่มสูงขึ้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1.ระดับฮอร์โมนนอร์อิพิเนฟรินเพิ่มขึ้น โดยฮอร์โมนนอร์อิพิเนฟรินเป็นสารเคมีที่รับผิดชอบต่อความตื่นเต้นและพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น

2.มีความผิดปกติในส่วนของสมองน้อย (Cerebellum) ทำให้ทรงตัวไม่อยู่

3.ลดการทำงานของกลีบสมองที่รับผิดชอบในการสร้างความทรงจำใหม่

4.ลดลงการทำงานในเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าของสมองของคุณซึ่งรับผิดชอบในการคิดอย่างมีเหตุผลการตัดสินใจและการใช้ความรุนแรง

ดังนั้น สิ่งนี้จึงอธิบายได้ว่าทำไมเราถึงรู้สึกกล้าหาญและฉลาดขึ้นในขณะที่ดื่ม ไปจนถึงลืมบางเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นและมีแนวโน้มที่จะทำร้ายตัวเอง

เครดิต : healthyfoodhouse.com