เริ่มแล้ววันนี้ ผู้ป่วยที่ถือบัตรทอง ใน 4 กลุ่มโรคเรื้อรัง ขอรับยา 500 ร้านขายยาทั่วประเทศ

เริ่มแล้ววันนี้ !! ผู้ป่วยที่ถือบัตรหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง ที่ต้องรับยารักษาต่อเนื่องใน 4 กลุ่มโรคเรื้อรัง สามารถนำใบสั่งยาไปรับ – ซื้อยาได้ที่ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ “ร้านขายยาชุมชนอบอุ่น” กับภาครัฐได้แล้ว แก้ปัญหาการรอคิวรับยานาน และลดความแออัดของผู้ใช้บริการภายใน รพ. โดยในระยะแรกจะนำร่องใน 50 โรงพยาบาล และ 500 ร้านขายยาทั่วประเทศ

โดยการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านจะเป็นไปตามความสมัครใจ สำหรับผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ 4 เงื่อนไข ดังนี้
(1)ใช้สิทธิ์บัตรทอง
(2)ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด หรือโรคทางจิตเวช
(3)แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าผู้ป่วยสามารถรับยาที่ร้านยาได้
(4)ผู้ป่วยสมัครใจไปรับยาที่ร้านยา

เช็คโรงพยาบาลและร้านขายยาที่ร่วมโครงการได้ที่ http://bit.ly/nhso_drugstore_lists