คปภ.สั่ง!! ประกันต้องจ่ายเงินให้เจ้าของรถวันละ 1 พันบาท ระหว่างเคลมซ่อมรถ(รายละเอียด)

ในล่าสุดนี้ทางเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและได้มีการเปิดเผยว่าทางนี้ทาง คปภได้มีการ คุย และได้ข้อสรุปเรื่องการปรับปรุงความคุ้มครองของการขาดประโยชน์จากการใช้รถและอยู่ในระหว่างข้อเสนอเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมในเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันรถยนต์คาดว่าจะมีผลบังคับใช้

ทั้งนี้จากการที่หาหรือการถึงกำหนดการความคุ้มครองของการขายประโยชน์ที่ควรจะระบุเอาไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันรถยนต์มีการระบุอย่างชัดเจนโดยผู้แทนของสมาคมประกันวินาศภัยไทยก็ได้มีการเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยและสรุปกฎเกณฑ์ในการกำหนดจ่ายค่าชดเชยสำหรับการกำหนดจ่ายค่าชดเชยก็จะมีการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

+รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งกำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท

+รถยนต์รับจ้างสาธารณะขนาด 7 ที่นั่นกำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท

+รถยนต์ขนาดเกินกว่า 7 ที่นั่งกำหนดอัตราไม่เกินวันละ 1,000 บาท

นอกจากนี้ในปี 2562 จะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบประกันภัย โดยมีการกำหนดให้มีโครงการจัดทำ Mobile applications เป็นการนำระบบพื้นฐานข้อมูลการเพื่อนำไปให้บริษัทประกันภัยวินาศกรรมภัยของประชาชนใช้เป็นช่องทางในการให้การปรึกษาทางด้านประกันภัยทั้งระบบอีกด้วยซึ่งจะมีการออกอากาศเพื่อให้ทุกบริษัทได้ใช้กลไกอย่างเป็นรูป ธรรมต่อไป

แต่ถึงอย่างไรนี่เป็นเพียงแค่ข้อสรุปเท่านั้นซึ่งเป็นเพียงแค่ด้านล่างเสนอซึ่งจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องรอฟังข่าวกันไปอีกทีอย่าเพิ่งไปรีบร้อนตัดสินใจอะไรทั้งนั้น