หญ้า ไม่ใช่ศัตรูพืช ไม่ใช่ศัตรูของมนุษย์

“หญ้า” มันถูกทำให้คนรุ่นหลังคิดว่ามันเป็นศัตรูพืช จนคนจำนวนมากต้องคิดค้น “ยาเคมี”เพื่อมาฆ่าหญ้า ซึ่งจริงๆแล้ว

หญ้า ไม่ใช่ศัตรู
หญ้า คือมหามิตรที่ยิ่งใหญ่มาก
หญ้า เกิดขึ้นมาเพื่อพัฒนาดินเพื่อช่วยเกษตรกร

ฉนั้นการฆ่าหญ้าจึงเป็นบาปที่มหันต์มาก เราจำเป็นจะต้อง “แบนสารเคมี” ทุกชนิดที่จะเอามาฆ่าหญ้า และไม่จำเป็นต้องมีสารเคมีใดๆมาทดแทนทั้งสิ้น เพราะว่าหญ้าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นสิ่งที่มาช่วยเกษตรกร

ต่อไปนี้เราจะนำเสนอ วิธีการที่คนจำนวนมากใช้หญ้าให้เป็นประโยชน์ ใช้หญ้าช่วยในการเกษตร

วิธีที่ 1. คือการตัดหญ้าในสวน ในหน้าฝนตัดเดือนละ 1ครั้ง ปล่อยให้มันยาวแล้วเราก็ตัดให้เตียน ถมไว้ ห้ามขนหนี ห้ามเผาเด็ดขาด เพราะไม่ถึง 2 อาทิตย์หญ้าเหล่านั้นก็จะเปื่อยเป็นปุ๋ยไปเองตามธรรมชาติ

วิธีที่ 2. เมื่อเราปลูกพืชแล้วหญ้าขึ้นรก เราก็จะเหยียบหญ้า แล้วเอาฟางมาถมหนาๆ พอหย้าเหล่านั้นไม่ได้แสงอาทิตย์มันก็จะตายเปื่อยเป็นปุ๋ยให้พืชต่อไป

วิธีที่ 3. หญ้าในข้าวปล่อยให้มันขึ้น แล้วสังเกตุว่าหญ้าเป็นปล้อง แต่ข้าวยังไม่เป็นปลั้อง ก็ให้ตัดทั้งหญ้าทั้งข้าว ให้เหลือตอไว้ประมาณ 2 ข้อนิ้วมือ หรือ 5 เซนติเมตร หลังจากนั้น 2วัน เราจะเห็นว่าตอข้าวจะพุ่งขึ้นมา 2-3 นิ้วได้ เพราะใยขณะที่หญ้าแตกกอยังไม่ได้เพราะมันเป็นปล้องไปแล้ว หลังจากนั้นข้าวก็จะงามและสูงขึ้นบังแสงแดด ไม่ให้หญ้าโตแข่งกับข้าวได้

วิธีที่ 4. การใช้หญ้าในแปลงผัก ถ้าเป็นพวกผักต้นสูง พริก มะเขือ ข้าวโพด เมื่อหญ้าขึ้นมาปกคุมเยอะไป เราก็กดหญ้าลงแล้วเอาฟาง หรือหญ้าที่แห้งแล้วมาคลุม รอบต้นพืชเพื่อกันแสงไม่ให้ผ่าถึงหญ้า จากนั้นหญ้าก็จะตายแล้วเป็นปุ๋ยบำรุงดินให้พืชของเรางามต่อไป

ผักต้นเล็กจำพวก คะน้า ผักกาด เราก็ยกแปลงให้ดีใช้หญ้าแห้งหรือฟางคลุมให้หนา แล้วแหวกปลูกต้นกล้าลงไป หญ้าใหม่ก็จะไม่ขึ้นเพราะแสงลงไม่ถึง ซึ่งคลุมแปลงไว้อย่างหนาดีแล้ว ฉนั้นสวนผักเราก็จะมีปัญหาเรื่องหญ้าน้อยลง

หญ้า ไม่ใช่ศัตรูพืช ไม่ใช่ศัตรูของมนุษย์
หญ้า คือสิ่งที่มาช่วยให้ มนุษย์มีดินที่ดีขึ้น
หญ้า คือสิ่งมี่มาช่วยเราทำการเกษตร

ดั้งนั้น เราควรจะหาทางใช้ประโยชน์จากหญ้าน่าจะดีกว่า การหาสารเคมีมาฆ่าหญ้าจึงเป็นเรื่องที่จะต้องต้องแบนให้ได้ ทำไมเราต้องฆ่าหญ้า “การแบนสารเคมีที่ฆ่าหญ้ามันต้องเป็นเรื่องง่าย ถ้ามันยากแสดงว่ามันผิด”

ข้อมูลจาก – โจน จันใด ชีวิตง่ายๆ