เราไม่ต้องใช้คนนั้น คนนี้ มาให้ความสุขกับเรา เขาจะไปก็ไป เขาจะมาก็มา..เรามีความสุขเท่าเดิม

ความทุกข์ ไม่ได้ดับไปจากการที่เราไปทำ ไปแก้สิ่งที่เราอยาก ถ้าเราไปแก้ที่ความอยาก เราหยุดความอยาก เราปล่อยให้สิ่งที่เราอยาก เป็นอะไรก็เป็นไป

จะไปก็ไป จะอยู่ก็อยู่ ไม่คิดว่าอยากให้อยู่หรืออยากให้ไป ใจก็จะไม่ทุกข์ ใจก็ดับทุกข์ได้ เพราะใจเห็นด้วยปัญญา เห็นด้วยมรรค ว่า เขาจะไปก็ไป ห้ามเขาไม่ได้ เขาจะอยู่ก็ห้ามเขาไม่ได้ เขาจะด่า ก็ห้ามเขาไม่ได้ เขาจะชม ก็ห้ามเขาไม่ได้

นี่เรามองไม่เห็นตัวนี้ พอใครด่าขึ้นมาปั๊บ นี่ขึ้นเลย พอใครชมปั๊บ นี่ขึ้นเหมือนกัน ขึ้นอีกทาง ลอย.. ลอยขึ้นไปบนฟ้า ยิ้มแป้น พอใครด่าปั๊บก็หน้าคว่ำหน้างอ เพราะอยากให้เขาไม่ด่า อยากให้เขาชม

แต่ถ้าเข้าไปถึงข้างในแล้วจะรู้ว่า อยากไม่ได้ อยากให้เขาชมก็ไม่ได้ อยากให้เขาไม่ด่าก็ไม่ได้ ต้องเฉยๆ แล้วทุกข์จะไม่เกิด เขาด่าก็เฉยๆ เขาชมก็เฉยๆ

ทุกอย่างก็เหมือนกัน เงินทองก็อยากไม่ได้ อยากให้มาก็ไม่ได้ อยากให้อยู่กับเรา ไม่จากเราไปไหนก็ไม่ได้ เวลามันจะมา มันก็มา เวลามันจะไป มันก็ไป

เราต้องเฉยกับการมา กับการไปของมัน ถ้าเราไม่คิดแบบนี้เราจะเฉยไม่ได้ ถ้าใจเรายอมรับได้แล้ว เราจะเฉยได้ เพราะใจเราสงบ ใจเรามีความสุข

เราไม่ต้องใช้เงิน เราไม่ต้องใช้คนนั้น คนนี้ มาให้ความสุขกับเรา เขาจะไปก็ไป เขาจะมาก็มา เรามีความสุขเท่าเดิม

เรามีความสุขจากอัปปนาสมาธิ จากความสงบของใจ ที่เป็นความสุขกว่าความสุขที่เราได้จากเงินทอง ความสุขที่เราได้จากคนนั้นคนนี้ ความสุขที่ได้จากยศฐาบรรดาศักดิ์ ความสุขที่ได้จากคำสรรเสริญเยินยอ มันสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้

ที่มา 108resources