อังคาร พฤหัส เสาร์ 3วันนี้ดวงเสือนอนกิน แต่จะมีสิ่งใดควรระวังบ้าง

คนที่เกิดวันอั งคาร

รายจ่ายเยอะนะหากบริหารไม่ดีอาจลำบาก แม้จะหามาได้เยอะก็ตาม

แต่ทุกอย่างอยู่ที่การจัดสรรการเงิ นของคุณด้วยและมันมักจะมีเหตุการณ์มาให้ต้องจ่ายเงิ นก้อน
อยู่ในช่วงนี้ แต่ฐานดวงดีมากช่วงนี้มีเกณฑ์รวย มีทรัพย์สิน เงินทอง

เกิดวันเสาร์

ดวงกำลังมาแรงเลยมีแววว่าจะถูกสลากรางวัลใหญ่เสียด้วยกับงวดที่กำลังจะมาถึง โดยจะต้องซื้อ
สลากกับคนขายที่อยู่ใกล้กับโ ร งพยาบาลนะและสิ่งที่ต้องระวั งสำหรับวันนี้คือ
ระวังคน ผิว สีนะ เพราะเขาจะนำปัญหามาให้ปอด หัว ระวังเรื่องคู่แข่งทาง
ตรง ทางอ้อม ในเ รื่ อ งของงานด้วย แต่ก็จงตั้งใจทำหน้าที่ตัวเองให้ดีแล้วจะ

ผ่านไปจนได้เลื่อนตำแหน่งและเงิ นเดือนก็ขึ้นอีกด้วย เก็บโชคเอาไว้ จะได้โชคเป็น

สิ่งตอบแทน 3 วัน 7 วันต ามคำทำนาย

เกิดวันพฤหัสบดี

ชีวิตค่อนข้างเจอกับปัญหาเยอะมากพอสมควรเลยนะ แถมยังโดนกลั่นแกล้งมาอีกด้วย แต่ให้อดทนไว้ความดี

จะชนะทุกอย่างเสมอ ดวงของคุณช่วงนี้กำลังปรับตัวดีขึ้นให้ชีวิตเจอแต่เรื่องดีโชคลาภ

ทรัพย์สิน เงิ น ทอ ง จะลอยเข้ามาหาคุณ แล้วยังมีดวงจะได้รางวัลสลากด้วยนะจากคนขายที่อยู่ใกล้วัด

จะได้โชคลาภอย่างแน่นอน ให้เก็บโชคนี้ไว้แล้วจะได้พบเจอ