หนึ่งเคล็ดลับที่อาจทำให้คุณอายุยืนยาวขึ้น..คือการกินแบบนี้

งดเนื้อสัตว์…หนึ่งเคล็ดลับที่อาจทำให้คุณอายุยืนยาวขึ้น

การกินเนื้อสัตว์หรืองดเว้นทั้งหมดเป็นทางเลือกส่วนบุคคล ในขณะที่บางคนไม่สามารถเข้าใจถึงความคิดที่จะเลิกกินเนื้อสัตว์ แต่คนอื่นๆ อาจตระหนักว่าวิถีชีวิตแบบมังสวิรัตินั้นดีต่อสุขภาพและยั่งยืนกว่าฉะนั้น เรื่องนี้ก็ยังเป็นทางเลือกส่วนบุคคล ไม่มีควรเป็นเรื่องที่นำมันละเมิดสิทธิ์กันและกัน

แต่อย่างไรก็ตาม วันนี้เราจะนำเสนอข้อดีของการงดเนื้อสัตว์บางส่วน เพื่อให้เข้าใจผู้งดเนื้อสัตว์มากขึ้น อย่างเรื่อง “โอกาสในการมีชีวิตยืนยาวของคุณเพิ่มขึ้น” นั่นเอง

การกินเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะเนื้อแดงและเนื้อแปรรูป อาจทำให้อายุขัยของคุณสั้นลง
โดยเนื้อแดง คือ เนื้อสัตว์ทุกชนิด เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อแกะ เนื้อแกะ เนื้อลูกวัว และม้า ส่วนเนื้อสัตว์แปรรูปรวมถึงเนื้อสัตว์ที่ผ่านกรรมวิธีต่างๆ เช่น การหมักเกลือ การบ่ม การหมัก และการรมควัน และไม่อยู่ในสภาพตามธรรมชาติอีกต่อไป

การวิเคราะห์รูปแบบการบริโภคอาหารในระยะยาวของผู้คนหลายพันคนจากอเมริกาและยุโรปแสดงให้เห็นว่าผู้ทานมังสวิรัติและผู้ที่กินเนื้อสัตว์ในปริมาณต่ำมากจะมีอายุยืนยาวขึ้น ตามผลการศึกษาในปี 2003 ที่ตีพิมพ์ใน The American Journal of Clinical Nutrition

จากการศึกษาวิจัยในปี 2012 ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Archives of Internal Medicine พบว่า ในบรรดาผู้คนหลายพันคนที่มีการศึกษารูปแบบการบริโภคอาหาร โดยผลรายงานว่ามีจำนวนผู้ที่บริโภคเนื้อแดงมากกว่าเสียชีวิตเร็วขึ้นและอายุน้อยกว่าด้วย

ผู้ที่บริโภคเนื้อแดงทุกวันจะเพิ่มโอกาสในการเสียชีวิตได้ถึง 13 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นถึง 20 เปอร์เซ็นต์หากเนื้อแดงแปรรูป

คำถามที่เกิดขึ้นคือถ้าอยากลดเนื้อแดงแล้วจะหาแหล่งโปรตีนจากไหน
คำตอบ คือ แหล่งโปรตีนมังสวิรัติได้เช่นกัน โดยคุณอาจจะบริโภคเป็นผลิตภัณฑ์จากนม พืชตระกูลถั่ว และถั่ว เป็นต้น ซึ่งอาจเพิ่มอายุขัยของคุณได้

เคดิต: www.top10homeremedies.com